Utvidelse av flyplassen:

Vil kunne ta ned fly med inntil 70 passasjerer

Nyheter

Planen for utvidelse av Frøya flyplass er nå klar til å legges ut til offentlig høring. Det er Plankontoret som har utarbeidet planen på oppdrag fra Salmar ASA.