Får ikke bygge større enn 50 kvadrat

Emil Melting har søkt om å få bygge en 64 kvadratmeter stor garasje på sin boligeiendom i Badstuvika boligfelt på Inn-Hitra.
Nyheter

Søknaden ble behandlet som dispensasjon fra reguleringsplanen, da han ønsker å bygge den med flatt tak, og større enn maksimumstørrelse for garasje, som er satt til 50 kvadrat.