Tilbakeblikket

Åpnet filial på Kjerringvåg

Hitra Sparebank åpnet på Dolmøya, 1982 

Nyheter

Her skal vi tilbake til 1982, den gangen bankene hadde mange filialer. Bildet er hentet fra Dolmøya der Hitra Sparebank åpnet filial på Kjerringvåg.