40 mill. kroner til Guri Kunna vgs under koronakrisen

Trøndelag fylkeskommune har satt av 40 millioner kroner til å utbedre Guri Kunna videregående skole for å holde byggenæringen i gang under koronakrisen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og Trøndelag fylkeskommune deler ut penger for å sikre at færrest mulig arbeidsplasser forsvinner. 

Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya omtalte utbyggingsplaner ved den videregående skolen på Hitra og Frøya i forbindelse med budsjettbehandlingen rett før jul. Da vedtok fylkeskommunen en utbygging fordelt over to år; inneværende år og neste år.