- Vi klarte ikke å få noen til å stille eller engasjere seg

Politikerne har prøvd flere ganger, men unge voksne er ikke interessert i å gå inn i lokalpolitikken.

F.v. Lars Peder Hammerstad (Sp), Dordi Hammer (R), Torfinn Stub (V) og Sigrid Helene Hanssen (H). 

Nyheter

Både Hitra og Frøya hadde færre personer under 30 år som stilte til valg i høst enn gjennomsnittet for resten av landet.