Omtalt som forskjellsbehandling, uten sosial profil og lite treffsikkert. Likevel ble det vedtatt.

Arvid Hammernes mente tiltaket helt manger en sosial profil, men stemte likevel for.  

Nyheter

Frøya formannskap vedtok i siste møte at kommunen avstår fra å kreve inn vannabbonement for resten av året. Dette gjelder alle som får vann fra det kommunale vannverket, enten de er fastboende, hytteiere eller bedrifter. Samlet skulle disse betalt seks millioner kroner inn til kommunen for perioden mai til og med desember.