Disse velges inn i jordskifteretten

Nyheter

Frøya formannskap har valgt personer inn i jordskifteretten for perioden 2021 til og med 2024.