Bevilget stor sum til sitka-bekjempelse - men ikke stor nok til å felle 10.000 trær

Nyheter

Frøya kommune har vedtatt en plan for å bekjempe den uønskede tresorten sitkagran. Kommunestyret valgte å sette av en million kroner fra havbruksfondet til formålet. I tillegg er det søkt om støtte fra fylkesmannen.