Planlegger 14 boliger sentralt på Sistranda

  Foto: Illustrasjon: On Arkitekter

Nyheter

Skagan utvikling har fått utarbeidet en reguleringsplan for Øvre Midtian på Sistranda. Her legges det til rette for konsentrert bebyggelse på to tomter. I det ene bygget kan det bli seks leiligheter, og i det andre hele åtte leiligheter.