Ville gitt tydeligere støtte til Øyrekka folkehøgskole

- Vi ser ingen grunn til ikke å si et tydelig ja allerede nå, sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden.

Slik kan en eventuell Øyrekka folkehøgskole bli seende ut. (Tegning: Ark. Odd Thommesen )  Foto: Odd Thommesen

Nyheter

Fylkesutvalget i Trøndelag behandlet i går høringsuttalelser om planene for etablering av to folkehøgskoler i fylket: Røros og Øyrekka folkehøgskoler.

Flertallet i utvalget valgte en uttalelse som signaliserer at Røros prioriteres først. I uttalelsen heter det at de støtter opprettelse av Røros folkehøgskole, mens de om Øyrekka uttaler at "Fylkesutvalget støtter videre arbeid for senere opprettelse av Øyrekke folkehøgskole".

- Ingen grunn til ikke å si tydelig ja

Høyre, Venstre og Frp foreslo en annen uttalelse der begge etableringene gis uforbeholden støtte. I en pressemelding forklarer Trøndelag Høyre hvorfor:

- Vi ser ingen grunn til ikke å si et tydelig ja allerede nå, sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden.

- Skolen vil ytterligere styrke det kystfaglige miljøet på Frøya og bidra til god rekruttering til oppdrettsnæringen og andre kystnæringer. Det er ikke bare Frøya som drar nytte av dette, men hele Trøndelagskysten, mener Sæther Eiden, og får tilslutning fra Kristin Strømskag, ordfører i Frøya.

- Frøya har et fantastisk fagmiljø innen kystnæringene. Aktører som SalMar, Mowi, Måsøval fiskeoppdrett, Lerøy, Ervik Laks og Ørret, Sintef Ocean, Blått Kompetansesenter og Mausund Feltstasjon er mulige samarbeidspartnere for en folkehøgskole, sier Strømskag.

- Øyrekka folkehøgskole skal være en opplevelsesrik skole med høyt faglig nivå. Fagtilbudet har som mål at ungdom skal bli fengslet av de muligheter som ligger i en videre studie eller fagutdanning knyttet til kystens næringer i bred forstand, og der de får kunnskap om og kjennskap til hvordan det er å leve med havet rundt seg gjennom alle årstider.


- Jeg kan love at jeg vil framsnakke prosjektet

Trønderske stortingspolitikere lovpriser forslaget om etablering av folkehøgskole i øyekka.


Skuffet

- Jeg kommer selv fra en kystkommune som lever av havet, nemlig Nærøysund, forteller Sæther Eiden. Derfor er det lett å forstå hvilket fantastisk tilbud for ungdom dette kan bli. Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke er mere entusiastiske støttespillere, sier han.

- Øyrekka Folkehøgskole er et initiativ som tar innover seg viktige utviklingstrekk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier de to og peker på at Norge i årene fremover står overfor store endringer for å skape en bærekraftig utvikling. Ingen andre folkehøgskoler har et undervisningsopplegg som er rettet mot den utviklingen som vi vet må komme.


Stort potensiale i eksotisk lokalturisme

Coasteering, spennende innkvartering og svevende stier. Ideene er mange når det kommer til turismeutvikling på Sørburøy.


- Vi er også opptatt av at Trøndelag som Norges matkammer trenger rekruttering av motiverte ungdommer til matnæringene. En Folkehøgskole er ingen yrkesutdanning, men den kan bidra til å motivere elevene til å satse på en fremtidsnæring hvor vi trenger arbeidskraft.

- Ikke nødvendig å prioritere mellom to gode prosjekter

- Høyre mente det ikke var nødvendig å prioritere mellom 2 gode søknader. Kystkultur er viktig for Høyre, og jeg skulle ønsket at fylkeskommunen ikke rangerte de søknadene, påpeker Pål Sæther Eiden til slutt.

Også Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth er en sterk tilhenger av denne folkehøgskolen.

- Øyrekka folkehøgskole er et spennende prosjekt for utvikling av øyregionen, og ikke minst rekruttering til blå næring. I årene som kommer, trenger vi mange nye arbeidsplasser langs kysten. Et slikt prosjekt vil kunne bidra til det og bosetting langs hele kysten, sier Lønseth i pressemeldingen fra Trøndelag Høyre.


Statsbudsjettet

Kutter i folkehøgskolene

Dårlig nytt for de som jobber for ny folkehøgskole i øyrekka.Øyrekka folkehøgskole

- Viktig å få inn på prioriteringslista

Senterpartiets Heidi Greni får i dag høre mer om planene.