Tilbakeblikket

Fryktet flystøy

Fryktet flystøy, 1986 

Nyheter

Åse Kristiansen (t.v.) og Birgit Stordal fryktet flystøy i forbindelse med en fly-oppvisning som berørte Frøya i 1986.