Klagde på at politikerne hadde ombestemt seg

Planutvalget i Hitra behandlet i siste møte den andre klagesaken i forbindelse med en jordbrukseiendom.
Nyheter

Opprinnelig hadde Edgard Leif Knutshaug fått konsesjon til å kjøpe en gårdseiendom på Hestnes med et vilkår om at en teig av eiendommen skal fradeles og selges som tilleggsjord til naboeiendom.

Dette aksepterte ikke Knutshaug, og med henvisning til at en fradelen av denne teigen ville gripe inn i muligheten til å utvikle eiendommen, klagde han på vedtaket.

Etter en befaring valgte planutvalget å imøtekomme denne klagen, og ga konsesjon for hele eiendommen.Men dette ble ikke akseptert av grunneieren som var forespeilet å få kjøpe teigen som tilleggsjord. Odd Martin Hestnes leverte klage på konsesjonsvedtaket. Denne ble behandlet i siste møte. Mot Rødts ene stemme vedtok utvalge å stå ved sitt forrige vedtak, og avvise klagen fra Hestnes.