Bruker nær 700 millioner kroner på nytt anlegg

Nå skal den nyklekkede laksen få vokse seg større på land før den settes i sjøen. Til det kreves en investering på nærmere 700 millioner kroner.

Mandag var de på tomta for å inspisere framdrifta i kjempeutbygginga. F.v. Erik Dåland, produksjonssjef for Lerøy Midts landanlegg, Tore Svanum, driftsleder Belsvik settefiskanlegg og Sven Amund Fjeldvær, adm. dir Lerøy Midt. 

Nyheter

Heisekranene rager høyt over Belsvika i Heim kommune for tida. Her bygger Lerøy Midt, med hovedkontor på Jøsnøya på Hitra, sin utvidelse av settefiskanlegget. Cirka 9.300 kvadratmeter bygg skal huse voksemuligheter for fisken. Lerøy bruker mellom 600 og 700 millioner kroner på nyinvesteringen. Lokalavisa Hitra-Frøya var mandag på byggeplassen for å se på prosjektet.