Bedrift får nei til å utvide kaiområde

Bilde sakset fra saksframlegg 

Nyheter

Hitra Bygg og Betong har søkt om tillatelse til å fylle ut i sjø og utvide kaiområdet ved sitt anlegg i Hestvika. Målet er å få til utsett av flytebrygger. En del av tiltaket vil komme innenfor området som er regulert til småbåthavn.