Tilbakeblikket

36 år siden disse ble konfirmert

Nyheter

Denne gjengen ble konfirmert i Kvenvær kirke våren 1984.