Vil gjenoppbygge naust som ble tatt av stormen

Nyheter

Fridtjof Hjertås og Berit Helen Haukaas har søkt om å få bygge et naust på Furuneset ved Terningvatnet på Hitra. I følge søknaden skal det erstatte et naust som stod der tidligere, men som ble smardret av en vinterstorm i 2012. I følge søknaden blir naustet på i underkant av 20 kvadrat.