Tre nye investeringsselskaper dukket opp sist uke

Nyheter

Tre nye selskaper på Hitra sist uke. Ingen nye konkurser i regionen.


- CELIUS INVEST AS er grunnlagt i 7256 Hemnskjela for å drive med "investering i aksjer og andeler".

- KOLVIND HOLDING AS er startet i 7246 Sandstad med formålet "investere i verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette".

- SRE HOLDING AS er registrert i 7240 Hitra. Selskapet skal drive med "investere i verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette".