Økende sjøferdsel skaper bekymring

Nå oppfordres alle som ferdes på sjøen om å ta ta hensyn for å unngå farlige situasjoner og forsinkelser av passasjertrafikken.

Stein Andre Herigstad-Olsen  Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

En knallstart på sommeren har ført til at flere ferdes på sjøen der passasjerfartøy opererer. Nå ønsker FosenNamsos Sjø AS at de som ferdes på sjøen tar hensyn, er oppmerksomme og overholder sjøveisreglene. FosenNamsos Sjø AS drifter hurtigbåtene på Kystekspressen mellom Trondheim, Hitra/Frøya og Kristiansund, samt ferja og hurtigbåten i Øyrekka utenfor Frøya.