Får rive gammelt naust og sette opp nytt

Lian. Utklipp fra saksframlegg 

Nyheter

Jon Lian har søkt om å få rive et gammelt naust og oppføre ett nytt i samme størrelse på samme tomt. Naustet ligger på Lian i det som var Snillfjord kommune. Det gamle naustet oppgis å være i dårlig forfatning.