Får ikke bygge lager i havna

Gammel-Fillan. I forgrunnen er området der butikken Alfo sto før brannen. 

Nyheter

Arne Morsund har søkt om å få bygge ett 60 kvadrats havnelager i Gammel-Fillan. Selv om reguleringsplanen tillater at det bygges havnelager på tomten, har søker fått avslag. Dette fordi havnelageret er tenkt brukt i tilknytning til en privat småbåthavn. Kommunens tolkning går på at et eventuelt havnelager på stedet er forbeholdt offentlige formål.