Får bygge ny vei

Nyheter

Stig Erik Pedersen har søkt om å få bygge ny adkomstvei til sin eiendom på Rottem, i tidligere Snillfjord kommune.