Får ikke bygge kjørevei til hytta

Nyheter

Martin Lein Staveli har søkt om å få bygge kjørevei fram til hytta si ved Småg. Hytta ligger i et område definert for landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i Hitra kommuneplan, og i 100-metersbeltet til sjøen. Vien er tenkt å bygges der det i dag går gangsti fram til hytta.