Lakseveien på lista over veier som kan få ekstrapenger

Nyheter

I Statsbudsjettet for 2020 er det opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur. Det er bevilget 91,5 millioner kroner til ordningen. [17.07.2020]