Denne populære utfartsveien kan bli bomvei

Nyheter

Frøya kommune vurderer å privatisere en rekke kommunale veier. Hele 43 veier og veistubber er på lista som nå er lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. september, men de første uttalelsene er allerede kommet inn. Per 27 juli er det registrert 11 uttalelser, hvorav tre berører en vei som ikke fører fram noen fastboende, men likevel er er blitt en mye brukt vei: Veien til Kjærvågsundet.