Kafedrift med overskudd

Diana Berglund og Evy Bremnes ved Cafe Sjøstjerna 

Nyheter

Cafe Sjøstjerna på Stjernesenteret, Sistranda, har levert regnskapet for 2019. Det viser at kafeen i fjor omsatte for 3,787 millioner, og satt igjen med et resultat på 162.000 kroner.