Gåsø-rederiene nær en kvart milliard i overskudd

Helge Gåsø 

Nyheter

Den gåsøeide Frøygruppen er delt inn i fire rederiselskaper. Frøy rederi er det største selskapet, og har brønnbåtene til oppdrettsnæringa. Servicebåt-tjenestestene er fordelt i tre selskaper: Frøy Akvaservice har de minste servicebåtene, Frøy Akvaservice de større, mens servicebåt-aktivitetetn på vestlandet ligger i et eget selskap: Frøy Vest.