Treningssentrene med gode resultater

Sanna Fjeldvær ved Trimfit og Sofie Rabben ved Maxtrim. 

Nyheter

2020 vil bli et unntaksår med stenging i lengre periode for treningsentre og lignende tilbud.