Toppidrettsveka

Dette må du vite om veistengingen under Toppidrettsveka

Dette må du vite om veistengingen under Toppidrettsveka

Sikkerhetsansvarlig på Hitra, Jørgen Fjeldvær.  

Nyheter

Det er i underkant av en uke til Toppidrettsveka kommer til Hitra. Som året før, vil derfor også trafikkavvikling og parkeringsmuligheter være sterkt regulert denne dagen.

Når man har et så stort arrangement med livesending på NRK på en fylkesvei, så vil jo det merkes betydelig trafikkmessig. Men vi har hatt god dialog med mange aktører, både offentlige og private, for å få en så smidig og god trafikkplan som mulig. Så langt har vi bare fått gode tilbakemeldinger, forteller Jørgen Fjeldvær som er sikkerhetansvarlig på Hitra.

Han forklarer at det også har blitt tatt evalueringer av fjoråret.

Det fungerte jo veldig bra i fjor, så vi håper på samme forståelse i år.

Oppfordrer til samkjøring

Fv714 gjennom Fillan sentrum, mellom rundkjøringen ved Rema 1000 og Kystmuseet/Kjerkbakken, vil stenges for trafikk, og det vil etableres kolonnekjøring med ledebil mellom Rema1000, via idrettsparken og Fillan barnehage, til Alfo i hele stengetiden.

Ved å parkere utenfor sentrum slipper man også kolonnekjøringen og sparer mye tid. Omkjøring vil skje med ledebil. 

Det vil være kontinuerlig kolonnekjøring, men i en retning av gangen. Det må derfor påregnes en del ventetid. Det er et mannskap av frivillige som skal lede kolonnekjøringen, sier Fjeldvær.

På grunn av dette oppfordres de som jobber i Fillan sentrum til å parkere utenfor sentrum.

Det vil bli begrenset mulighet til å komme inn og ut av Fillan sentrum med bil. Ved å parkere utenfor sentrum slipper man også kolonnekjøringen og sparer mye tid. Det er flere muligheter for parkering utenfor utenfor Fillan, så kan man heller følge gangveiene inn til sentrum.

Han forteller at strekningen mellom Fillan og Ulvan vil i all hovedsak være stengt mellom kl. 18.00 og 21.00, inkludert strekningen mellom Kystmuseet og Ansneskrysset. Det kommer til å være noen få gjennomslipp, men det kan ikke garanteres at alle kommer med. Her vil trafikk som skal til eller fra Frøya også berøres.

Strekningen mellom Fillan og Ulvan vil i all hovedsak være stengt mellom kl. 18.00 og 21.00, inkludert strekningen mellom Kystmuseet og Ansneskrysset. Det vil kun være noen få gjennomslipp. 

– Det kan være lurt å samkjøre, og for de som har muligheten til hjemmekontor så kan det være fornuftig.

Når det kommer til skoleskyss og rutegående kollektivtrafikk, vil det gå som normalt. Bussene får lov til å kjøre gjennom sentrumsgata frem til kl 16.00.

Slik vil trafikkreguleringen foregå:

Torsdag 20. august mellom kl. 12.00 og 22.00 vil Fv714 gjennom Fillan sentrum, fra rundkjøringen ved Rema 1000 og Kystmuseet/Kjerkbakken, stenges for trafikk.

Skoleskyss og rutegående kollektivtrafikk vil gå som normalt frem til kl 16:00. Holdeplassen for Kystekspressbussen flyttes etter kl 15.00 ned til Lervågen/ReMidt.

Det etableres kolonnekjøring med ledebil mellom rundkjøring ved Rema, via idrettsparken og Fillan barnehage, til Alfo i hele stengetiden (12.00 - 22.00). Her må det påregnes ventetid da trafikken kun kan gå i en retning av gangen.

Det vil bli begrenset mulighet til å komme inn og ut av Fillan sentrum med bil, via varelevering Rema. Her etableres det trafikkvakter som hjelper til med avviklingen. Denne passasjen er kun for personbiler.

For større lastebiler er det ønskelig at avtaler gjøres utenom nevnte tidsperiode. Varelevering bes om å gjøres dagen før eller etter.

Som i 2019 vil det kunne brukes parkeringsplasser både sør og nord for Fillan sentrum, slik at besøkende, kunder, ansatte og andre kan parkere utenfor sentrum og gå gangveiene inn.

Avslutningsvis vil Fjeldvær takke alle berørte aktører og trafikanter for tålmodighet og velvilje. Husk det er i all hovedsak er frivillige som tar i et tak for fellesskapet, slik at det igjen kan sendes god Hitrareklame i beste sendetid, live på NRK.