Inviterer til konsert preget av ro og ettertanke

Fiolinist Stein Olav Ratkje skal spille på årets siste sommerkonsert i Fillan kirke.

Silvio Krauss (t.v) og Stein Olav Ratkje under øving til konserten i Fillan kirke. 

Nyheter

Søndag 30. august er det fiolinist Stein Olav Ratkje som skal fylle kirkerommet i Fillan kirke. Sammen med kantor Silvio Krauss skal de spille musikk hentet fra klassisk repertoar og filmmusikk.