Fylkesmannen stopper Uttian-plan

- Næringsområdet har lokal betydning, mens hubroen har nasjonal betydning

Uttianbrua med Madsvågen og Ellingsundet i bakgrunnen 

Nyheter

Fylkesmannen har levert innsigelse på etablering av næringsområde på Ellingsholmen, Uttian. Og selv om dette heter en "innsigelse", så betyr det mest sannsynlig at staten griper inn og ikke tillater Frøya kommune å etablere næringsområdet slik det er planlagt. Når det oppstår uenighet mellom kommuner og fylkesmannen (statens representant) så kan det bli holdt meklinger med mulig påfølgende justeringer av planene. Men innsigelsen på Ellingsholmen er av en karakter det er vanskelig å se kan innfris gjennom en enkel justering av planen.