Slutt på vanlig gravlegging ved to gravplasser

Fra Titran gravplass 

Nyheter

Som lokalavisa har fortalt tidligere ønsker Frøya sokn at det ikke skal foretas flere kistegravlegginger på Værøy kirkegård i Froan. Dette på grunn av de vanskelighetene man har med å få til en verdig gravlegging på ei ubebodd øy uten kaianlegg.