- Her er det ingen krisestemning

Britt Sandvik Espnes og Tove Holm eier og driver Rabben barnehage 

Nyheter

Lederen i Private barnehagers landsforbund (PBL), Anne Lindboe, gikk i forrige uke ut med et varsko om den økonomiske situasjonen for private barnehager. Med henvisning til regnskapstall for 2019 og budsjettering for 2020 peker Lindoe på at det er alarmerende stor andel av barnehagene som gikk med underskudd og som budsjetterer med underskudd også i år.