63 innspill om privatisering - alle sier nei

Ann-Magritt Glørstad  

Nyheter

1. september gikk høringsfristen ut for saken om mulig privatisering av kommunale veier på Frøya. Da de siste uttalelsen ble regisrrert inn denne uka, var det kommet 63 høringsinnspill fra privatpersoner, bedrifter, velforeninger og grendalag, inkludert en fellesuttalelse fra alle kretser på Frøya.