Gangvei blir bilvei

Nyheter

Den store helseutbyggingen (Morgendagens omsorg) på Bekken på Sistranda er i full gang. I den forbindelse har det oppstått problemer med framkommeligheten langs hovedveien inn til boligfelt og barnehage. Ventetid for trafikanter som skal til barnehagen med barn om morgenen har gjort at foreldre er blitt forsinket til sitt arbeidssted.