Ja til uthus, nei til naust

Nyheter

Kari Sørensen har søkt om å få sette opp et uthus og et naust på sin eiendom på Strauman ved Melandsjøen. Eiendommen ligger i et landbruks- natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen og i 100-metersbeltet til sjøen. Tiltakene krever dermed dispensasjon fra både kommuneplan og strandsonelov.