Frøya ønsker å få lov til å bygge mye nærmere sjøen

Olaf Reppe la fram forslaget som ble vedtatt 

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok torsdag sin uttalelse til det som skal bli nye statlige retningslinjer for forvaltning av strandsonen. Landet er i dag delt inn i tre soner etter hvor stort trykk det er på utbygging i strandsonen, og de nye retningslinjene skal si hvordan denne differensierte forvatningen skal skje i framtida.