Får ikke godkjent veien som er bygget

Nyheter

En hytteeier på Inn-Hitra har gjort en rekke tiltak rundt naustet på eiendommen. Det var ikke søkt om dispensasjon for tiltakene, som alle er i strandsonen. Dette ble gjenstand for ulovlighetsoppfølging fra kommunen, med vedtak om tvangsmulkt. Hytteieren har søkt om ettergodkjenning av tiltakene. Planutvalget behandlet søknaden i siste møte. Her kom de til at de mest omfattende tiltakene ikke kan godkjennes. Dette er etableringen av vei til naustet og planering av området rundt naustet.