Hver dag er det 1000 innsjekkinger på Frøyas turmål. Anne Inger står for et par av dem

Hver eneste dag går Anne Inger (80) tur og sjekker inn på Frøyatrimmens turposter.  

Nyheter

Vi møter Anne Inger Midtsian (80) på asfalten nedenfor Frøya herredshus. Hun er snart heime fra dagens tur langs den tilrettelagte steinalderstien ovenfor Sistranda.