1 av 3 viltpåkjørsler skjer siste del av året

I 2019 ble det registrert 739 kollisjoner mellom bil og vilt i Trøndelag de tre siste månedene av året. En av tre viltpåkjørsler skjer nå frem mot nyttår.

Kollisjon med store dyr fører ofte til alvorlige personskader og store materielle skader. Bildet er tatt fra en kollisjon med elg på E6.  Foto: Tom Fredrik Hess

Nyheter

En av tre viltpåkjørsler skjer nå de siste tre månedene av året. Trafikanter bør derfor være ekstra oppmerksomme tiden fremover.