50 år er gått mellom disse to bildene

Sula før (1969) og nå (2020) 

Nyheter

Disse to bildene er tatt på Sula- med vel 50 års mellomrom.