Froan-lammenes siste reis

Dyretransport på Sørburøya 

Nyheter

Denne dagen vil "Frøyfart" ta med seg ekstra mange individer på turen inn fra Sørburøya til Fast-Frøya. Ved siden av de seks-syv passasjerene som går ombord heises det ombord fire bur med tilsammen 60 slakterklare lam. Kaptein Åsmund Ingar Hammervold følger med på at lossingen går greit, og tar selv noen bilder av den litt spesielle lastingen.