Vil sannsynligvis ikke tåle høststormene

Nyheter

Det er oppdaget at kobberplater i tårnet på Froan kapell på Sauøya er revnet. I følge entreprenør Ole Thorleif Sandvik vil disse trenge utbedring omgående da de ikke vil tåle høststormer som kan komme i nær fremtid.