Gjennopptar planer for industri

Planene om å utvide Nordhammarvika industriområde nordover tas opp igjen  

Nyheter

Frøya kommune ønsker å ta opp igjen planene om en utvidelse av industriområdet på Nordhammarvika. Formannskapet drøftet saken sist tirsdag, og der var det enstemmighet om at planene må tas opp igjen, og at det må tas nye forhandlinger med grunneierne.