Politikerne frykter ikke luktproblemer

Etter å ha besøkt et tilsvarende anlegg ble de fleste politikerne overbevist om et det planlagte kloakkanlegget ikke vil plage befolkningen på Hammarvika.

Fra hovedutvalgetes befaring på Hammarvika i april, hvor naboer møtte opp for å markere sin motstand mot planene 

Nyheter

Frøya kommune vil bygge et felles avløpsanlegg for Flatval - Hammarvika - Sistranda. Men da den planlagte lokaliseringen ved Hammarvika næringspark ble kjent, skapte det kraftige reaksjoner fra beboere i område. Det ble henvisninger til luktplager fra slamavskilleren som ligger på dette tomta i dag, og man vil ikke at det etableres noe hovedrenseanlegg så nært boligområdet.