Fikk snakket opp summen med 10.000 før han meldte seg inhabil

Knut Arne Strømøy 

Nyheter

Knut Arne Strømøy (Sp) er vararordfører, formannskapsmedlem og leder i den lokale TV-aksjonsgruppa på Frøya. I tillegg var han saksbehandler for saken som ble lagt fram for formannskapet der det foreslås at Frøya gir 25.000 kroner til årets TV-aksjon. Normalt melder en politiker som også er kommunal saksbehandler seg inhabil før saken behandles.