Boligblokk-planen for Siholmen klar til godkjenning

  Foto: ON Arkitekter

Nyheter

Helge Gåsøs planer for Siholmen innebærer sanering av mye av bebyggelse som står på halvøya i dag. I stedet skal det etableres blokkbebyggelse mot sjøen. Planen tar høyde for åtte bygg med til sammen 82 leiligheter.