Må sannsynligvis skifte hele anlegget i tunnelen

Fra befaringen 21. september  Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Nyheter

Kartlegging av tilstanden på Frøyatunnelen er godt i gang. På en befaring 21. september startet Trøndelag fylkeskommune og den innleide konsulenten Aas Jakobsen å kartlegge tilstanden på Frøyatunnelen.