Firma får kjøpe gårdseiendom

  Foto: NIBIO

Nyheter

Planutvalget i Hitra har gitt firmaet Getway AS konsesjon til å kjøpe landbrukseiendommen Sandnesset på Straumøya ved Kvenværet. Eiendommen er på totalt 195 mål, og er taksert til 2,8 millioner kroner.


Bedriftsreportasjen

- Jeg gikk med skuldrene ganske høyt oppe

Mona om det første året som melkebonde og osteprodusent.


Som vilkår settes det blant annet at eier har driveplikt på eiendommen. Den dyrka jorda og beitene skal holdes i hevd gjennom slått og/eller beite. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie av jorda. Det kreves skriftlig kontrakt med 10 års varighet. Kontraktene skal legges fram for kommunen og skal vurderes med henblikk på driftsmessige gode løsninger.