Forbereder storhogst - tillater tunge kjøretøy

Nyheter

Pilotprosjektet for felling av sitkagran på Frøya skal etter planen gjennomføres i løpet av tre måneder denne seinhøsten/vinteren.