Økte omsetninga, men går flere millioner kroner i minus

Daglig leder Christian Aas. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Nyheter

Silikal Nordvest AS, lokalisert på Siholmen, har avlevert årsregnskap for 2019. Det viser et underskudd på 3.025.000 kroner.